Topic: Februari 2003
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=126
Printed on: 20 March 2023 Topic author: EB
Posted on: 06 March 2003 21:41:31
Message:

Nieuwe Medewerker: Sven Noomen
Sven Noomen zal ons team van Software dVision versterken en zich richten op het ontwikkelen van applicaties voor Navision Attain.


© dVision

Close Window