Topic: Maart 2003
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=138
Printed on: 10 June 2023 Topic author: CM
Posted on: 11 March 2003 11:02:14
Message:

Wijziging productnaam Navision Attain
Na de overname van Navision door Microsoft zijn nu ook de gewijzigde productnamen formeel ge´ntroduceerd. Met ingang van heden zal de productnaam Navision Attain vervangen worden door Microsoft Business Solutions-Navision.


© dVision

Close Window