Topic: Nieuwe Update/Programma
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=181
Printed on: 20 March 2023 Topic author: EB
Posted on: 28 April 2003 12:24:49
Message:

U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden/installeren van updates/programma's. Kijk dan ook periodiek op deze website voor mededelingen.

Op het logoscherm van Pro-Kring staat met welke versie u nu werkt. bv. Versie 5.0 (020310A). Deze codering 020310A betekent: Alle programma's bijgewerkt t/m 10 Maart 2002 upgrade A.

Als u op deze website een update ziet staan van een latere datum bv. 020311A (11 Maart 2002), dan moet u de nieuwe update installeren.

Een update bestaat altijd uit meerdere programma's opgeslagen in een zip-file: PKUPDATE-JJMMDD.ZIP. Indien u een probleem signaleert ("bug") kunt u ook een enkel programma opgestuurd krijgen via email bv. PRO8C.ZIP.

De volgende directory structuur wordt gebruikt:
\PROKRING
\PROKRING\PROGRAM
\PROKRING\DATA
etc.

Maak eerst een backup!


--Installatie (enkel) programma------------------------------------
- Download de file en indien nodig "unzip" de file
- Alle users moeten uit het pakket
- Ga naar \PROKRING\PROGRAM
- Rename het oude programma bv. PRO8C.EXE naar PRO8C.OLD
- Kopier het nieuwe programma naar \PROKRING\PROGRAM


--Installatie Update-----------------------------------------------
- Download de zipfile PKUPDATE-JJMMDD.ZIP.
- Alle users moeten uit het pakket.
- Maak een backup van bovenstaande directory structuur.
- Un-pack de nieuwe programma's.
- Kopier de nieuwe programma's naar \PROKRING\PROGRAM

In sommige situaties kan een update naar een nieuwe versie ook inhouden dat een conversie moet worden uitgevoerd.

- Start Pro-Kring als pakketbeheerder.

Als u deze optie niet heeft:
- Start de MSDOS prompt en ga naar \PROKRING\PROGRAM
- Tik in (Letop: hoofdletters en de spatie): PK P

Geef het pakketwachtwoord in.
Als u het pakketwachtwoord niet weet, druk op <ENTER>


- Start [1B] Aanmaken bestanden.
Druk op <F9> konversie.
Indien u een melding krijgt dat de conversie reeds is uitgevoerd hoeft u onderstaande stap niet uit te voeren.
- Druk op <F5> aktiveren.

- Wijzig het versienummer bij "Naam" in het programma [1A] Bedrijfsgegevens.


© dVision

Close Window