Topic: Update 5.0
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=187
Printed on: 29 March 2023 Topic author: EB
Posted on: 29 April 2003 14:44:49
Message:

Versie: 5.0 (020325A) (25 Maart 2003)

 • Euroconversie

 • Alle programma's zijn aangepast voor de Euro. 
 • Maandbladen

 • Op de klantkaart staan met een "." aangegeven welk nummer is geleverd.
 • Afdrukken Giro/Kwitantie/etc

 • Bij de maand "Oktober" werd (bij kwartaal klanten) met 12 weken gerekend en niet met 13 weken.
  Bij de OCR-B regel werden te veel nullen afgedrukt.
  Het veld aantal weken zat in de weg met het EURO teken.
 • Algemeen

 • De <F3> toets bij een maandveld werkte niet goed. 
 • Inlezen data

 • Coderingen bij serie werkte niet goed.
 • Licentieprogramma

 • U kunt nog enkele dagen doorwerken voordat u de licentie update!
 • Programma "Afdrukken looplijst"

 • Als bedrijf op vakantie en de klant is op vakantie dubbele mappen!
 • Programma "Selektie Klanten"

 • Wijzigingen in "Uitvoer" worden niet bewaard!
 • Programma "Onderhoud klanten"

 • Het verwijderen van een retournummer wordt niet altijd juist verwerkt!
 • Programma "Kado's op bon/etiket"

 • Een kado wordt bij een nieuwe klant niet afgedrukt!
 • Programma "Automatische incasso op diskette"

 • Het bestandsformaat CLIEOP03 wordt gebruikt als u in programma 1G de bestandsnaam wijzigt naar 03
  Letop! Maak eerst een afspraak met uw betaalorganisatie!!! 
 • Als optie kunt u nu gebruik maken van voorlopers

 • Bij Bijbladen (Maandbladen) kunt u per week opgeven of een bijblad geleverd kan worden

 • Als optie is het programma "Kontrole Looplijst" beschikbaar (testfase)

 • Als optie is het programma "Briefsoort per klant" beschikbaar (testfase)

 • Serie's, looplijstkode's, notitie's, looplijstregel, etc kunt u (na enkele wijzigingen door dVision) in speciale vorm op de looplijst af laten drukken (vet, onderstreept, linkerkantlijn)

 • In de laatste week dat een klant op vakantie is kunt u (na enkele wijzigingen door dVision) de TV-gids alsnog op de loop/laadlijst afdrukken

 • Als optie is het programma "Briefsoort per klant" beschikbaar (testfase)

 • Het programma "Afdrukken klantgegevens op etiket" is beschikbaar

 • Het programma "Overzicht ouderdomsanalyse" is beschikbaar

 • Het programma "NAW-gegevens op diskette" is beschikbaar

 • Als optie is het programma "Selektie Klanten" beschikbaar

 • De optie "Notitie's" kunnen meteen op de looplijst worden afgedrukt

 • U kunt 2 keer een vakantieperiode invoeren

 • Licentiecheck aktief gemaakt i.v.m. illigaal gebruik van Pro-Kring

 • U heeft nu ook een veld "Gestaakt"

 • U heeft de mogelijkheid 3 keer een looplijstkode in te voeren

 • Het programma Afdrukken klantgegevens" is uitgebreid met "Notitie's"


 • © dVision

  Close Window