Topic: Februari 2004
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=250
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 09 February 2004 10:34:53
Message:

Tijdelijke prijsverlaging licentie Navision.
Het is ons een groot genoegen om de beschikbaarheid van Navision User Based Pricing aan te kondigen! Hiermee is het voor klanten mogelijk om een ruim pakket aan vaste functionaliteit voor een vast bedrag per gebruiker te bestellen, terwijl bovendien alle andere modules open staan om besteld te worden.

Klik hier voor meer informatie.


© dVision

Close Window