Topic: Projectverbruik ophalen
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=257
Printed on: 11 June 2023 Topic author: marleen
Posted on: 11 February 2004 13:23:37
Message:

Projektverbruik wordt niet of gedeeltelijk opgehaald, ondanks het succesvol boeken / registreren van de uren. Is het daarnaast zo, als er geboekte posten zijn, die niet opgehaald worden in de faktuur en men deze handmatig in de faktuur overtypt, deze geboekte posten 'ergens' blijven wachten?

Replies:


Reply author: RB
Replied on: 11 February 2004 15:38:02
Message:

Ophalen projectverbruik haalt alleen facturabele open project(verbruik)posten op.
Facturabel is een vinkje (ja of nee).
Open posten hebben een Restbedrag dat niet nul is (en het veld Open is aangevinkt).

Reden dat een post niet open is kan ook zijn dat het reeds gefactureerd is.
Dit is te zien mbv knop Vereffening, Vereffende posten op op het scherm Projectposten.


© dVision

Close Window