Topic: Doorbelasten kosten zonder resource
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=261
Printed on: 09 June 2023 Topic author: marleen
Posted on: 11 February 2004 13:29:32
Message:

Wat te doen als we alleen kosten moeten doorbelasten, die niet zozeer aan een resource gekoppeld zijn?

Replies:


Reply author: RB
Replied on: 11 February 2004 15:52:23
Message:

In verkoopfactuurregel boeken op Grootboekrekening, Bijv. Reiskosten.


© dVision

Close Window