Topic: Basis Financieel Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=313
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 12:36:42
Message:

Basis financieel

Basis Financieel

Deze module biedt u de basis grootboek functionaliteit zoals een rekeningschema, diverse (periodieke) dagboeken, BTW-aangifte en vereffening en broncodes. Tevens biedt deze module de benodigde faciliteiten voor het instellen van een bedrijf en het aanleggen van stambestanden. Daarnaast beschikt u over diverse lijsten en rapportages voor intern of extern gebruik. Deze module staat het toe te boeken in de basisvaluta van het bedrijf. Wanneer de module Meerdere Valuta is aangeschaft kan ook in een aanvullende rapportagevaluta worden geboekt en gerapporteerd. Deze module geeft direct toegang tot twee talen: Amerikaans Engels en Nederlands. U dient deze module altijd aan te schaffen bij een eerste aankoop van Navision omdat deze onder andere het eerste bedrijf bevat. Deze module geeft tevens het recht op ťťn (1) instance van de Navision Application Server.

Vereisten: Module Navision 4.xx

Kostenverdeelsleutels

Met de submodule Kostenverdeelsleutels kunt u bedragen van grootboekposten verdelen over combinaties van rekeningen, kostenplaatsen en kostendragers. Deze verdeling kan zijn gebaseerd op een bedrag, een percentage of een hoeveelheid. Er zijn veel verschillende toepassingsmogelijkheden voor kostenverdeelsleutels, zoals het toekennen van overheadkosten (zoals de huur van een bedrijfspand) aan diverse afdelingen.

Vereisten: Basis Financieel

Budgetten

Met deze submodule verkrijgt u de mogelijkheid tot het aanleggen van grootboekbudgetten. U kunt de door u opgestelde budgetten vergelijken met de diverse rekeningsaldi. Het verschil tussen begrootte en gerealiseerde bedragen over de gekozen periode wordt in percentages uitgedrukt. U kunt zoveel budgetten instellen als u nodig heeft; per periode, kostenplaats, kostendrager of bedrijfsunit (als de overeenkomstige submodules in uw oplossing zijn opgenomen). U kunt met diverse budgetten tegelijk werken, delen ervan onderling kopiŽren en steeds nieuwe budgetten aanmaken. Zo kunt u tegelijkertijd een 100% budget, een 110% budget enz. opstellen.

Vereisten: Basis Financieel

Rapportageschema's

Met deze submodule kunt u financiŽle rapportages maken op basis van gegevens uit het rekeningschema en budgetten. Een rapportageschema werkt als een filter op het rekeningschema, waarmee u zelf bepaalt welke rekeningen u wel en niet wilt opnemen in uw rapportage. U kunt deze submodule ook gebruiken om de rekeningvolgorde te wijzigen of om diverse bedragen op verschillende manieren te combineren. Tevens bepaalt u welke kolommen moeten worden afgedrukt, en kunnen eenvoudige berekeningen worden gemaakt.

Vereisten: Basis Financieel

Consolidatie

Deze submodule biedt de mogelijkheid om in Navision (dochter-) ondernemingen te consolideren. U kunt de bedrijven ophalen uit een of meerdere Navision databases of uit een ander type bestand. Zowel import als export van financiŽle informatie is mogelijk. Wanneer de gebruikte gegevens uit verschillende Navision installaties worden opgehaald, wordt deze submodule alleen in het moederbedrijf gebruikt.

Divisies

Deze submodule kan gebruikt worden om ĎCost Centersí en ĎProfit Centersí te definiŽren. Een bedrijf kan producten verkopen die specifiek geprijsd zijn en gerelateerd zijn aan een divisie. Deze functie omvat de mogelijkheid om een gebruiker te koppelen aan een divisie zodat alleen relevante verkoop en inkoop documenten aan deze gebruiker worden getoond. Daarnaast worden gebruikers geholpen bij het invoeren van extra gegevens zoals dimensies en vestiginggegevens.

Vereisten: Meerdere Vestigingen

XBRL

Met deze module kunt u documenten exporteren vanuit Navision in XBRL formaat en XBRL taxonomieŽn importeren in Navision van het Internet, e-mail of andere systemen. XBRL is een op XML gebaseerde
specificatie welke gebruik maakt van geaccepteerde financiŽle rapportage standaarden gebaseerd op gestandaardiseerde onderliggende data tags. Het is mogelijk uw grootboekrekeningen naar XBRL taxonomieŽn te mappen, waardoor het mogelijk is hetzelfde document te gebruiken voor verschillende doeleinden, onafhankelijk van het door de ontvanger vereiste formaat. Vanaf Navision versie 3.10 wordt XBRL ondersteund. De functionaliteit van basis XBRL is intussen op het nivo gebracht van specificatie 2 van het XBRL Consortium.

Vereisten: Basis Financieel

Wijzigingslog

Deze module maakt het mogelijk om wijzigingen te loggen die gebruikers hebben doorgevoerd op stamgegevens in Navision.
Het is mogelijk om alle directe wijzigingen te loggen die gebruikers maken aan gegevens in de database, behalve wijzigingen aan Ďwerkdocumentení zoals journalen, verkooporders en inkooporders. De wijzigingslog functionaliteit maakt het mogelijk om een chronologische lijst van alle wijzigingen aan elk veld in elke tabel (behalve bovengenoemde) te maken en te zien wie (welke gebruiker ID) de wijziging gemaakt heeft.

Vereisten: Basis Financieel


© dVision

Close Window