Topic: Financieel Applicatie Algemeen Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=316
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 13:21:56
Message:

Applicatie algemeen

Meerdere valuta

Deze submodule biedt zeer grote flexibiliteit voor bedrijven die veel internationale transacties uitvoeren. Het is mogelijk om meerdere valuta door het gehele systeem te gebruiken, bijvoorbeeld in de modules verkoop, inkoop, financiële rapportages, voorraad(artikelen) en bankrekeningen. De manier om wisselkoersen in te voeren is geheel volgens de wetgeving met betrekking tot de Euro (inclusief het zgn. triangulatie principe) in de EMU-landen. Het begrip triangulatie heeft te maken met de wijze waarop de valutaconversies worden uitgevoerd gedurende de invoeringsperiode van de Euro. Valutaconversie wordt uitgevoerd aan de hand van de wisselkoersen die worden ingevoerd in de wisselkoerstabel. Nadat een valuta is toegevoegd en het formaat van deze valuta is opgegeven, zullen alle bedragen in die valuta door het gehele systeem op alle schermen en overzichten in het correcte formaat worden getoond. In de wisselkoerstabel kunnen de wisselkoersen voor een datum of periode worden ingevoerd. Voor elke valutaberekening naar de lokale valuta wordt de koers gebruikt die overeenstemt met de datum van de transactie. De historie van de koersen kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de wijzigingen gedurende een bepaalde periode. Bedrijven kunnen transacties hebben voor een willekeurig aantal valuta voor elke klant of leverancier. Een klant kan bijvoorbeeld een factuur in de ene valuta ontvangen en deze factuur in een andere valuta voldoen. Automatisch worden de koersen omgerekend en wordt er rekening gehouden met wisselkoerswijzigingen. Op de transacties worden zowel de vreemde valuta als de lokale valuta bijgehouden, zodat overzichten zowel in vreemde als lokale valuta kunnen worden gegenereerd. Met behulp van de batch-verwerking Wisselkoers herwaarderen kunt u nog niet geboekte ontvangsten en betalingen bijwerken en eventuele ongerealiseerde koerswinsten of –verliezen op de bijbehorende grootboekrekening(en) boeken. Bij betaling worden deze winsten/verliezen gerealiseerd en doorgeboekt in het grootboek. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een rapportagevaluta in het grootboek zal de herwaarderingsoptie ook het grootboek bijwerken.

Vereisten: Basis Financieel

Dimensies, basis

Deze submodule voegt twee extra dimensies toe aan het grootboek en aan de diverse dagboeken in Navision. U kunt deze twee dimensies namen geven die het beste bij uw onderneming passen. Zodra een transactie gerelateerd is aan een grootboekrekening, klant, leverancier, artikel, vaste activa, resource of project kunt u er een kostenplaats en/of kostendrager aan toekennen. Vooral ten behoeve van statistische en analytische doeleinden verschaft u dit veel meer mogelijkheden. Daarnaast kunt u de standaard dimensie waarden en regels toekennen voor alle type rekeningen (Grootboek,
klanten, leverancier, artikel, etc.). Dit helpt u in het eenvoudig toekennen van dimensies in alle transacties. Bedrijven die werken met afdelingen en/of diverse projecten, regio's, profit centers, enz. zullen zeker van deze submodule gebruikmaken. Projecten die door verschillende kostenplaatsen worden gedragen, kunnen hiermee tot in details worden geanalyseerd. Tevens kunt u met deze module kostenoverzichten uitdraaien voor bijvoorbeeld bedrijfsauto’s, waarbij elke auto als een kostendrager is ingesteld. U kunt voor alle auto’s samen één rekening instellen en toch gedetailleerde analyses per auto maken. U kunt bijvoorbeeld een overzicht afdrukken voor een bepaalde kostenplaats of kostendrager of voor een combinatie van deze twee.

Vereisten: Basis Financieel

Meerdere documenttalen

Met deze submodule kunt u per artikel artikelomschrijvingen in meerdere talen opgeven en de documenten in meerdere talen afdrukken (U kunt bijvoorbeeld een factuur afdrukken in de taal van de ontvanger). Omdat u ook aan uw klanten taalcodes kunt koppelen, is het heel eenvoudig verkooporders, -facturen en - creditnota’s in de juiste taal af te drukken. Maar ook voor binnenlandse klanten kan het zinvol zijn om de keuze uit verschillende alternatieve artikelomschrijvingen te hebben. Het programma kiest automatisch de juiste artikelomschrijvingen zodra u een order of factuur
genereert. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om in
meerdere talen af te drukken, moeten de teksten voor de alternatieve talen ingevoerd worden in de betreffende applicatie-objecten.

Vereisten: Basis Financieel

Meerdere Talen per stuk

Deze submodule geeft de gebruiker de mogelijkheid om van taal te wisselen op het werkstation in ‘real time’ (indien de betreffende taalmodule geïnstalleerd is).

Vereisten: Basis Financieel

Tekstuitbreidingen

Met de submodule Tekstuitbreidingen kunt u een onbeperkt aantal tekstregels invoeren ter (extra) beschrijving van artikelen, resources en grootboekrekeningen. U kunt tekstuitbreidingen invoeren die bij het invullen van in- of verkoopboekstukken automatisch op de regels worden gekopieerd. Daarnaast kunt u de tekst datumafhankelijk maken voor specifieke berichten binnen een bepaalde periode, bijvoorbeeld om reclameaanbiedingen of bepaalde garantievoorwaarden onder de aandacht van de klant/leverancier te brengen. De tekstuitbreidingen kunnen bovendien in diverse talen worden vermeld.

Vereisten: Basis Financieel

Redencodes

Met deze submodule kunt u een aantal redencodes instellen, die vervolgens in elk onderdeel van uw oplossing aan afzonderlijke transacties kunnen worden gekoppeld. Dit biedt de mogelijkheid, in aanvulling op de reeds door het systeem toegekende audittrails en boekingsomschrijvingen, tot extra gebruikersgedefinieerde audittrails op. U kunt redencodes invoeren op dagboekregels en op in-en verkoopkoppen. Redencodes kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om alle posten met betrekking tot het afsluiten van het boekjaar te markeren.

Vereisten: Basis Financieel

Dimensies, geavanceerd

Deze submodule geeft u een ongelimiteerd aantal dimensies. Dimensies kunnen gebruikt worden in alle transacties in alle boeken. U kunt de dimensies zelf benoemen. Naast het ongelimiteerde aantal dimensies bevat deze module ook een meer geavanceerde dimensie functionaliteit. Met deze module kunt u:
- Regels definiëren hoe dimensies en dimensie waarden gecombineerd moeten worden. Dit vereenvoudigt het gebruik van dimensies en maakt output gebaseerd op dimensies betrouwbaarder.
- Regels definiëren om prioriteit te stellen in standaardwaarde. Dit geeft u de mogelijk om dimensieregels te definiëren die bij uw specifieke situatiepassen.
- Het inrichten en gebruiken van analyse weergave. In een analyse-weergave kunt u grootboektransacties per dimensies analyseren en dimensies combineren naar eigen inzicht. U kunt hierin tevens budget informatie opnemen. U kunt de analyse van dimensies combineren met het gebruik van rapportageschema’s. Analyseweergaven zijn zeer geavanceerde methodes om gegevens te analyse met dimensie informatie.

Vereisten: Basis Dimensies

Intrastat

De submodule Intrastat is van belang als u Intrastatgegevens aan het CBS moet rapporteren. De benodigde Intrastat-gegevens worden automatisch bijeengezocht voor de vereiste Intrastat-opgave. Informeer bij het CBS of uw bedrijf verplicht is een dergelijk rapport in te dienen.

Vereisten: Basis Financieel


© dVision

Close Window