Topic: Financieel Vaste Activa Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=317
Printed on: 11 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 13:25:09
Message:

Vaste activa

Basis Vaste activa

Met behulp van de module Basis Vaste activa kunt u uw gebouwen, machines en gereedschap registreren en beheren en afschrijvingsboekingen genereren. U kunt diverse transacties voor uw activa boeken, zoals aankoop, afschrijving, afboeking, opwaardering en afvoer. Voor elk activum stelt u een of meerdere afschrijvingsdagboeken in, waarin u de te gebruiken afschrijvingsmethodes en andere afschrijvingsvoorwaarden kunt bepalen. U kunt per activa een onbeperkt aantal afschrijvingsdagboeken instellen, bijvoorbeeld om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, voor belastingdoeleinden of uw eigen bedrijfsadministratie. De module Basis Vaste activa is ook bij uitstek geschikt voor internationale bedrijven die verschillende afschrijvingsmethodes hanteren.

Vereisten: Basis Financieel

Verzekeringen

In de submodule Verzekeringen worden de verzekeringsdekking en jaarlijkse verzekeringspremies van uw vaste activa bijgehouden. U kunt snel bepalen of uw vaste activa onder- of oververzekerd zijn. Daarnaast is het mogelijk om elke activa aan een of meerdere verzekeringspolissen te koppelen. Met Verzekeringen kunt u ook verzekeringsbedragen indexeren.

Vereisten: Basis Vaste activa

Onderhoud

Met de submodule Onderhoud kunt u per vaste activa onderhouds- en servicekosten registreren. Deze gegevens geven u een goed beeld van de status van uw activa, wat besluitvorming omtrent vervanging en/of
afvoer van vaste activa kan vergemakkelijken. Onderhoud is volledig ge´ntegreerd met de module Financieel.

Vereisten: Basis Vaste activa Kostenverdeelsleutels Met behulp van Kostenverdeelsleutels

Kostenverdeelsleutels

Met behulp van Kostenverdeelsleutels kunt u verschillende percentages van vaste activatransacties (zoals aanschafkosten en afschrijvingen) verdelen over diverse kostenplaatsen en kostendragers. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt als meerdere kostenplaatsen dezelfde vaste activa gebruiken.

Vereisten: Basis Vaste activa

Herindeling

Met deze submodule kunt u (een gedeelte van) vaste activa herindelen, bijvoorbeeld van de ene kostenplaats naar de andere. Ook kunt u vaste activa opsplitsen in diverse andere vaste activa en een aantal activa samenvoegen. U heeft deze functionaliteit ook nodig als u een gedeelte van een vaste activa moet afvoeren. Met Herindeling kunt u de activa opdelen in twee losse activa en vervolgens een van de twee afvoeren.

Vereisten: Basis Vaste activa


© dVision

Close Window