Topic: Handel Verkoop Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=319
Printed on: 20 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 13:52:57
Message:

Verkoop Distributie

Basis Verkoop

In Basis Verkoop kan een klantenlijst aangelegd en onderhouden worden. Ook kunt u verkopen en betalingen boeken in de hiervoor bestemde dagboeken. Deze module is onmisbaar als u met klanten werkt. Meestal wordt Basis Verkoop in combinatie met de submodule Verkoopfacturen gebruikt (zie hieronder).
Basis Verkoop is volledig geïntegreerd met de modules Financieel en Voorraad en vormt de basis voor alle andere verkoop submodules. Wanneer u beschikt over de algemene module Meerdere Valuta kunnen verkooptransacties worden geboekt in meerdere valuta per klant.

Vereisten: Basis Financieel

Verkoopfacturen

U gebruikt deze submodule om verkoopfacturen en verkoopcreditnota's te genereren, te boeken en af te drukken. De module Verkoopfacturen is volledig geïntegreerd met de modules Financieel en Voorraad.

Vereisten: Basis Verkoop

Verkooporders

Met deze submodule kunt u verkoopoffertes, raamcontracten en verkooporders invoeren en verwerken. Het verschil tussen directe facturering (met alleen facturen) en facturering via orders kan als volgt worden samengevat:
•De beschikbare voorraad wordt aangepast zodra er een aantal op een verkooporderregel wordt ingevoerd. Pas als de order in een factuur wordt omgezet, en de factuur is geboekt, wordt de voorraad daadwerkelijk beïnvloed.
•Met behulp van de submodule Verkooporders kunt u ook deelleveringen verwerken.
•Er kan afzonderlijk worden geleverd en gefactureerd. Bovendien wordt het verkooptraject met deze submodule beter ondersteund. Tussen het moment van bestellen en het moment van verkoop kan een langere periode vallen. De submodule maakt het ook mogelijk offertes en raamcontracten in te voeren. Deze hebben overigens geen invloed op de voorraad.

Vereisten: Verkoopfacturen

Verkoopfactuurkorting

Hiermee kunnen automatisch factuurkortingen over verkopen berekend worden. Er kan een onbeperkt aantal kortingscodes worden gedefinieerd waarvoor minimumbedrag, kortingspercentages en/of administratiekosten kunnen worden opgegeven. Dit kan zowel in de lokale valuta als in vreemde valuta. De korting wordt per verkoopregel berekend en wordt
opgenomen in het netto totaalbedrag van de factuur.

Vereisten: Verkoopfacturen

Alternatieve afleveradressen

Deze submodule wordt gebruikt voor klanten met verschillende factuur- en afleveradressen. U kunt diverse afleveradressen per klant instellen. Een voorbeeld uit de praktijk kan zijn dat een van uw klanten, een aannemer, bepaalde orders op verschillende
bouwterreinen wil laten afleveren. Dat is heel eenvoudig te realiseren met alternatieve afleveradressen.

Vereisten: Verkoopfacturen

Order Toezegging

Deze submodule kan gebruikt worden voor het berekenen van beschikbaarheid en lever data (Available-To-Promise). Als de klant een specifiek gewenste leverdatum heeft, kunt u hiermee nagaan of het mogelijk is om op deze datum te leveren. Daarnaast kunt u ook de mogelijke leverdatum berekenen als iets niet op voorraad is, gebaseerd op de (interne) levertijd of productiedoorlooptijd.

Vereisten: Basis Voorraad, Verkooporders en Kalenders

Expediteurs

Deze submodule geeft u de mogelijkheid om verschillende expediteurs / vervoerders vast te leggen (bijv. UPS, DHL, externe vervoerders, eigen vervoer) en hun services (express, overnight, standaard, etc) te relateren aan de transporttijd. De module Expediteurs kan worden gebruikt samen met Verkooporders en Transferorders.

Vereisten: Verkooporders

Verkoop retourorders

Deze submodule geeft u de mogelijkheid om een verkoop retourorder te maken. Met deze verkoop retourorder kunt u verkeerde of beschadigde artikelen retour ontvangen. Ook kan een deel retourorder worden gemaakt en dit in combinatie met een credit memo. Verder kunnen verkoop retourorders worden gekoppeld aan nieuwe verkooporders.

Vereisten: Verkooporders en Basis Voorraad

Kalenders

Met behulp van deze module kunt u kalenders met werk en niet-werkdagen opzetten. Een basiskalender kan worden toegewezen aan klanten, leveranciers, locaties, bedrijven, expediteurs en aan het service management. Het is mogelijk wijzigingen toe te voegen aan de basiskalender voor alle bovengenoemde functionaliteit. De kalender gegevens zullen worden gebruikt bij datum berekeningen in verkooporders, inkooporders, productieorders, service orders, en bij de inkoop- en planningsvoorstellen.

Vereisten: Basis Voorraad

Verkooporderregel korting

Deze module gebruikt u om klantenkorting toe te passen die of klant specifiek zijn of klantgroep specifiek. Een korting kan gekoppeld worden aan meerdere klanten. Met regelkorting kunt u het percentage korting dat een klant of klantgroep als korting zal krijgen vastleggen.

Vereisten: Basis Voorraad en Verkoopfacturen

Verkooporderregelprijzen

Deze module stelt u in staat om verkoopprijzen toe te passen die of klant specifiek zijn of klantgroep specifiek.

Vereisten: Basis Voorraad en Verkoopfacturen

Campagne Prijzen

Met deze granule kunt u verkoopprijzen en regelkortingen vastleggen die gekoppeld zijn aan campagnes.


© dVision

Close Window