Topic: Supply Planning Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=325
Printed on: 10 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 14:10:44
Message:

Supply Planning

Basis Supply Planning

Deze module kunt u gebruiken voor een materiaal behoefte berekening gebaseerd op de vraag. Deze module bevat functies voor hoofdproductie planning (Master Production Scheduling (MPS)) en materiaalbehoefte berekening (Material Requirement
Planning (MRP)). Deze module bevat tevens planningsboodschappen (action messages) voor het snel en eenvoudig balanceren van vraag en aanbod. De materiaalbehoefte berekeningsfunctie ondersteunt zowel ‘bucketless’ als ‘bucketed’ materiaalbehoefte berekening.
Artikelen kunnen ingesteld worden met hun eigen bestelmethode. U kunt per artikel aangeven of deze zelf geproduceerd wordt of ingekocht wordt bij een derde partij. Deze module genereert automatisch productieorders en inkooporders.

Vereisten: Agile Manufacturing, Productiestuklijsten en Inkoopvoorstellen

Productie Prognose

U kunt deze submodule gebruiken om een tijdsgefaseerde vraagvoorspelling per artikel vast te leggen.

Vereisten: Basis Supply Planning


© dVision

Close Window