Topic: Capaciteitsplanning Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=326
Printed on: 11 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 14:12:44
Message:

Capaciteitsplanning

Basis Capaciteitsplanning

Met deze module kunt u productieresources (afdelingen) aan uw productieproces toevoegen. U kunt bewerkingsplannen vastleggen en bewerkingsplannen gebruiken in de productieorder en in de materiaalbehoefte planning. Tevens geeft deze module u inzicht in bezetting en taken voor de resources.

Vereisten: Agile Manufacturing en Productieorders

Bewerkingsplaatsen

Deze module wordt gebruikt om bewerkingsplaatsen toe te voegen als capaciteiten in het productieproces.

Vereisten: Basis Capaciteitsplanning

Eindige capaciteit

Met behulp van de module voor eindige capaciteit kunt u (capacity constrainted) productieresources vastleggen. Eindige capaciteit helpt planners om meer betrouwbare plannen te maken door rekening te houden met de beperkte beschikbaarheid van productieresources. Dit zorgt ervoor dat er niet meer werk wordt toegekend aan een afdeling dan de beschikbare capaciteit in een specifieke periode toestaat. Als de Order Toezegging module aangeschaft is, geeft deze module ook mogelijkheid om een capable-to-promise berekening uit te voeren.

Vereisten: Basis Capaciteitsplanning


© dVision

Close Window