Topic: CRM Service Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=327
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 14:20:42
Message:

Service Management

Service-order beheer

U kunt deze module gebruiken om after-sales issues te registreren, inclusief service aanvragen, “achterstallige service”, serviceorders en reparatie-aanvragen. Serviceaanvragen kunnen geïnitieerd worden door uw klanten of automatisch volgens de regels in het afgesloten servicecontract. Gegevens kunnen direct ingevoerd worden in de serviceorder door een call-center medewerker of door uw service & onderhoudsafdeling. U kunt deze module ook gebruiken om adhoc of “oneoff” serviceorders te registreren. In deze module kunt u tevens apparatuur registeren en beheren welke is uitgeleend aan klanten. Een complete historie van uw serviceorders en serviceoffertes is beschikbaar via het service log bestand.

Vereisten: Basis Financieel, Basis Voorraad, Basis Resources, Basis Verkoop, Verkoopfacturen en Kalenders

Serviceprijs beheer

Deze module kunt u gebruiken om service prijzen in te geven, te onderhouden en te bewaken. U kunt prijsgroepen vastleggen om verschillende criteria zoals het service artikel of service artikel groep, de service taak of het type fout toe te passen. U kunt prijsgroepen ook voor een beperkte periode of voor een specifieke klant of valuta vastleggen.
Ook kunt u prijsberekening structuren vastleggen en baseren op parameters die de service leveren, bijvoorbeeld de gebruikte onderdelen, de verschillende werksoorten en de service toeslagen. Automatisch worden de juiste prijs structuren gekoppeld aan de service orders op basis van de service prijs groep criteria.

Vereisten: Service-order beheer

Service-artikel beheer

Deze module kunt u gebruiken om uw service artikelen, reserve onderdelen evenals elk vervangend artikel die technici zouden kunnen gebruiken te registreren. U kunt alle serviceartikelen en reserve onderdelen vastleggen inclusief contract informatie, beheer van componenten, stuklijst referentie en garantie informatie. De service-artikel analysefunctie kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in Key Performance Indicatoren (KPI’s) op elk gewenst moment.

Vereisten: Service-order beheer

Servicecontract beheer

Deze module wordt gebruikt om een overeenkomst met de klant op te stellen ten behoeve van het ‘servicelevel’ dat geboden zal worden. Deze module wordt ook gebruikt voor het beheer van garantie op serviceartikelen en reserveonderdelen. De servicecontract beheer functie bevat informatie over de contract historie, contract herzieningen en contract templates. Daarnaast kunt u gedetailleerde informatie vastleggen over servicelevels, reactietijd en kortingen alsmede de servicehistorie van elk contract, inclusief informatie over de gebruikte serviceartikelen, reserve onderdelen en uren. Additionele functionaliteit bestaat onder andere uit het meten van de winstgevendheid van een contract en het maken van offertes voor contracten.

Vereisten: Basis Verkoop en Verkoopfacturen

Planning & Dispatching

Planning & dispatching wordt gebruik om personeel aan serviceorders toe te kennen. U kunt detail informatie vastleggen zoals de status van een serviceorder. U kunt deze module ook gebruiken om servicemedewerkers en technici te filteren op basis van beschikbaarheid, bekwaamheden skills en artikelen. De functionaliteit van deze module helpt u om een overzicht te krijgen van de geprioriteerde service taken, de capaciteitsbezetting en escalatie van de servicetaken.

Vereisten: Capaciteitsplanning, Serviceorder beheer

Job Scheduling

U kunt deze module gebruiken om servicetaken te automatiseren. U kunt deze module bijvoorbeeld gebruiken om automatisch servicecontract herziening of servicecontract facturen te genereren. Dit programma kan ingesteld worden om te controleren of er ‘batches’ aanwezig zijn die verwerkt moeten worden op een specifieke datum.

Vereisten: Hangt af van de functies die geautomatiseerd moeten worden.


© dVision

Close Window