Topic: CRM - Marketing & Sales
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=328
Printed on: 10 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 14:31:21
Message:

Marketing & Sales

Relatiebeheer

Deze module kunt u gebruiken om overzicht te behouden over uw relaties en uw benadering naar hen te personaliseren. In de Relatiebeheer module kunt u uw relaties vastleggen. Per relatie kunt u de specifieke contactgegevens voor deze relatie vastleggen. De duplicatie controle functie geeft automatisch een waarschuwing als u een relatie invoert die al bestaat. U kunt uw relaties op basis van selectie criteria indelen om zo een nog beter beeld te krijgen van uw prospects en klanten. Deze module is volledig geïntegreerd met Verkoop, wat betekent dat u bijvoorbeeld offertes kunt genereren voor specifieke prospects, of verkoopdocumenten voor specifieke contactpersonen (voor deze laatste is wel de module Verkooporders nodig).

Vereisten: Basis Financieel

Classificatie beheer

Deze submodule geeft u de mogelijkheid uw relaties te classificeren in verschillende categorieën. U kunt met deze submodule uw relaties automatisch laten classificeren op basis van de criteria die u zelf definieert. Zo kunt u bijvoorbeeld uw relaties classificeren op basis van van omzet. Deze informatie kan gebruikt worden om de juiste relaties te bedienen met uw campagnes. U kunt uw klanten in ABC segmenten groeperen, en deze module voor ‘rating’ gebruiken. Met andere woorden, u kunt het gewicht van twee vragen gebruiken om de waarde van een derde vraag te bepalen.

Vereisten: Relatiebeheer

Campagne beheer

Deze submodule kunt u gebruiken om campagnes te organiseren, gebaseerd op de segmenten die u gecreëerd heeft. U kunt uw relaties segmenteren op basis van verschillende criteria zoals; Verkoop (Omzet), relatie profiel en interacties. Het is mogelijk bestaande segmenten of segmentatiecriteria te hergebruiken. U kunt het geïdentificeerde segment een Microsoft Word document of elk ander soort bestandstype mailen. U kunt een document desgewenst versturen naar mensen met verschillende nationaliteiten, elk in hun eigen taal.
Hiervoor is wel de module Interactie/Document beheer noodzakelijk (5.160).

Vereisten: Relatiebeheer

Opportunity beheer

Met behulp van deze submodule houdt u zicht op uw verkoop mogelijkheden. U kunt het verkoopproces opdelen in verschillende stadia die u vervolgens gebruikt om uw verkoop opties te beheren. Tevens hebt u in deze submodule een inzicht in de verkoop opportunities welke in de pijplijn zitten.

Vereisten: Relatiebeheer, Taak beheer en Inkopers & Verkopers

Taak beheer

U gebruikt deze submodule om taken gerelateerd aan uw verkoop en marketing activiteiten te organiseren. U kunt To-Do lijsten voor u zelf creëren en taken toekennen aan andere gebruikers of een team van gebruikers. U kunt automatisch terugkerende taken aanmaken en taken die uit meerdere to-do’s bestaan.

Vereisten: Relatiebeheer

Interactie/documentbeheer

Deze submodule kan gebruikt worden om alle interacties met uw relaties, zoals telefoon gesprekken, vergaderingen of brieven te registreren. U kunt een bijlage zoals Microsoft Word en Microsoft Excel documenten of *.txt files koppelen aan interacties. U kunt ook automatische interacties registreren als u andere activiteiten in Navision uitvoert. Alle Navision documenten die u verstuurd aan uw relaties, zoals verkooporders of offertes, kunnen worden gelogd en op een later tijdstip worden teruggehaald. Alle interacties kunnen worden vastgelegd of het nu gaat om e-mail, correspondentie, telefoon gesprekken, facturen, herinneringen of services. Door gebruik te maken van TAPI (Telephone Application Programming Interface) telecom apparatuur kunt u uw relaties bellen door een button aan te klikken binnen uw relatiekaart.

Vereisten: Relatiebeheer en Inkopers & Verkopers

Relaties Zoeken

Deze submodule gebruikt u om alle informatie over een bepaalde relatie op te zoeken, bijvoorbeeld een verkoopopportunity, een adres van een relatie of bijvoorbeeld notities over deze relatie. Indien u de exacte spelling van een relatie niet meer weet kunt u wellicht toch de informatie vinden omdat deze functionaliteit is gebaseerd op zogenaamde ‘fuzzy logic’.

Vereisten: Relatiebeheer

Emails loggen voor MS Exchange

Met deze module kunt u alle e-mail correspondentie loggen. Zowel ingaande als uitgaande e-mail verzonden via Navision of Outlook en u kunt zelfs instellen of u automatisch of handmatig de e-mail wilt laten loggen. De oplossing is ‘server based’ en vereist Microsoft Exchange Server (min. version 5.5 met service pack 4) om voor u emails in hun eigen omgeving te houden en daardoor het beheer eenvoudig te houden.

Vereisten: Relatiebeheer en Interactie/document beheer

Outlook Client Integratie

U kunt deze module gebruiken om uw To-Do’s en contacten in Navision te synchroniseren met uw afspraken, taken en adressen in MS Outlook. U kunt wijzigen, aanmaken, aanpassen of verwijderen in het ene programma en het andere programma wordt automatisch gesynchroniseerd. Deze functie werkt ook indien u off-line toegang tot informatie nodig heeft of zelfs deze off-line wilt bijwerken. Dit kan dankzij een batch programma dat u kunt starten zodra u weer online bent.

Vereisten: Relatiebeheer en Taak beheer© dVision

Close Window