Topic: Commerce Gateway Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=329
Printed on: 11 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 15:41:05
Message:

Commerce Gateway

Commerce Gateway

De module voegt de functionaliteit van Commerce Gateway voor het opzetten en beheren van partners en documenten toe aan Navision. De installatie bevat functionaliteit voor het opzetten van partners als klanten, leveranciers en anderen. De opzet bestaat zowel uit de partners waar u documenten mee wilt gaan uitwisselen als wel de documenten zelf. De module geeft u toegang tot maximaal 10 partners.
Een partner kan zowel een klant, een leverancier als een marktplaats zijn. Als een partner zowel klant als leverancier is, telt dit slechts als één partner.
Deze module is inclusief 16 verschillende XML schema’s, zoals hieronder genoemd:

Verkoop
•Offerte verzoek
•Offerte
•Order
•Bevestiging
•Verzend bevestiging
•Factuur
•Credit nota

Inkoop
•Offerte verzoek
•Offerte
•Order
•Bevestiging
•Ontvangstbevestiging
•Factuur
•Credit nota

Voorraad
•Productcatalogus (zowel import als export)

Vereisten: Basis Financieel

NB Klanten die overgaan tot aanschaf van Commerce Gateway zullen minstens ook een van de volgende modules aanschaffen: Verkoopfacturen en Basis Voorraad of Inkoop - Inkoopfacturen en Basis Voorraad.

Commerce Gateway ongelimiteerd

Deze module geeft toegang tot een ongelimiteerd aantal partners.

Vereiste: Commerce Gateway


© dVision

Close Window