Topic: Customer Relationship Management
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=333
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 17:23:39
Message:

Navision – Customer Relationship Management


Oplossingen voor Customer Relationship Management
Om vandaag de dag competitief te zijn en te blijven, is het noodzakelijk om de relevante klanten aan te trekken en deze relaties vervolgens op de juiste manier te beheren voor een maximaal resultaat. U hebt behoefte aan een informatiesysteem dat u in staat stelt om deze klanten te identificeren zodat u de focus kunt leggen op de klanten die niet enkel nu winstgevend zijn, maar ook in de toekomst.

De krenten uit de pap
Sommige klantrelaties zijn meer lucratief dan andere. Navision helpt in het vinden en focussen op uw meest rendabele klanten. Toegang tot verkoopinformatie leidt tot het identificeren van deze belangrijke doelgroep, de juiste service in combinatie met een efficiënte en effectieve verkoop- en marketingfunctionaliteit en stelt u in staat deze ook blijvend aan uw organisatie te binden.

Zorg ervoor dat iedere interactie telt
Een klant belt met een vraag; om vervolgens deze vraag nog een aantal keer te herhalen tegen verschillende personen voordat hij (eindelijk) antwoord krijgt op zijn vraag. Klinkt dit bekend? Met Navision behoort dit tot het verleden. Doordat uw organisatie en de (geautoriseerde) medewerkers toegang hebben tot alle klantinformatie, zal de kwaliteit van iedere interactie worden verbeterd. Zorg ervoor dat al uw klanten zich een VIP voelen en zij zullen u hiervoor bedanken door een volgende keer weer voor uw organisatie te kiezen.

Kostenbeheersing
Door gebruik te maken van Navision, kunt u voor iedere individuele klant een profiel maken zodat u telkens weer in staat bent een hoge mate van service te verlenen aan de klant. Daarnaast kunt u dit meer kosteneffectief doen omdat Navision altijd over nauwkeurige en actuele informatie beschikt. U kunt bijvoorbeeld zien of twee verschillend geprijsde reserveonderdelen in uw voorraad dezelfde functie vervullen zodat u de duurste kunt verwijderen. Met Navision is het mogelijk meer kostenbesparende beslissingen te nemen, doordat u een strenger en nauwkeuriger toezicht houdt op uw voorraad.
Navision – Customer Relationship Management in Detail
Wilt u meer weten over de module voor Customer Relationship Management?

• CRM – Marketing & Sales
• CRM - Service© dVision

Close Window