Topic: Warehouse Management System
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=337
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 17:39:30
Message:

Navision – Warehouse Management


Reageer snel op de behoefte van de klant
De concurrentie tussen bedrijven wordt steeds groter en de partner van vandaag kan de concurrent van de toekomst zijn. Om klanten tevreden te houden, zult u in staat moeten zijn snel op uw klantwensen te kunnen inspringen.
Navision maakt het mogelijk uw klanten dat aan te bieden waar zij behoefte aan hebben, op het moment dat zij daar behoefte aan hebben.

Het stelt u in staat:
• Om de loyaliteit van de klant te winnen door in een betere service te voorzien.
• Uw responsiviteit te verbeteren door middel van een betere organisatie
• De kosten te verlagen zodat u scherpe prijzen kunt bieden.

Om te overleven in uw markt, zult u uw klanten tevreden moeten houden door uw organisatie ontvankelijk te maken voor de behoeften van uw klanten. U kunt het zich niet veroorloven een order mis te lopen omdat een artikel niet op voorraad is. U moet in staat zijn antwoorden te hebben op de vragen van de klanten op het moment dat zij dat willen.

Wanneer uw organisatie op de juiste manier is georganiseerd, is het makkelijk om te reageren op de behoefte van uw klanten. Met Navision Warehouse Management is het mogelijk uw organisatie zo in te richten zodat de planning van activiteiten wordt verbeterd en gemaakte (lever-) afspraken worden nagekomen. Het stelt u in staat middelen op zo’n manier aan te wenden, dat u kunt reageren op alle wensen van uw klanten.

Navision maakt het gemakkelijk om informatie te vinden die het mogelijk maakt om uw klant een betere service te bieden om zo de klantrelatie te verbeteren.

Minder kosten, groter concurrentievoordeel
Zowel de klant als uw onderneming zullen voordeel behalen uit de meer gestroomlijnde operaties en workflow. Gereduceerde operationele kosten besparen u geld en tijd, waardoor u scherpere prijzen kunt bieden aan de klant. Kostenvermindering is een waardevolle bedrijfsdoelstelling op zich, maar het is ook een manier om de banden met uw klanten steviger aan te halen.

Navision zorgt voor een optimale (kleinere) voorraad, de magazijnactiviteiten kostenbesparender te laten verlopen en de mogelijkheid om nauw samen te werken met uw leveranciers.
Navision – Warehouse management in Detail
Wilt u meer weten over de module voor Warehouse Management?

• Basis Voorraad
• Basis WareHouse Management© dVision

Close Window