Topic: Projecten
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=338
Printed on: 10 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 01 March 2004 17:43:33
Message:

Navision - Projecten


De kwaliteit van de bedrijfsvoering verhogen door afstemming van processen en resources
De Navision oplossing voor projecten is ideaal voor organisaties die behoefte hebben aan een sterke coördinatie en standaardisatie tussen projecten en projectmanagers, gecentraliseerd resourcemanagement of een hoger niveau van verslaglegging voor projecten en resources.

De kennisstructuur versterken door resources binnen de organisatie optimaal in te zetten
De meest waardevolle bedrijfsmiddelen, en vaak ook de duurste, van uw organisatie zijn mensen. Met het oog op de productiviteit en het rendement is het van grootste belang de juiste mensen toe te wijzen aan de juiste projectteams.

Het managen van de medewerkers van een organisatie is echter een complexe aangelegenheid. Resourcegegevens worden vaak door diverse afdelingen beheerd, waardoor het moeilijk is prognoses te maken van de resourcebehoefte op de korte en de lange termijn. Zonder een volledig beeld van de vaardigheden en de beschikbaarheid van het personeel kan uw organisatie onmogelijk de resources inhuren, inzetten en ontwikkelen die tegemoet komen aan de behoeften van uw projectportefeuille.

De Microsoft Business Solutions Navision oplossing voorziet in krachtige functies die u helpen het rendement van uw investeringen (in uw medewerkers) te maximaliseren.
Door nauwkeurig en consequent bij te houden hoe, waar en wanneer resources worden gebruikt, kunt u bepalen hoe efficiënt resources in de verschillende projecten worden ingezet.

Middelen maximaal benutten
In de Navision oplossing voor projecten worden álle binnen de onderneming beschikbare middelen centraal vastgelegd in de centrale Navision database. Door de koppeling met de ERP (back office) Data wordt het heel gemakkelijk om voor de diverse projecten middelen te vinden en deze aan de projecten toe te wijzen. De kans dat een middel in eenzelfde periode aan twee of meer processen of taken wordt toegewezen is dankzij de geïntegreerde projecten module vrijwel nihil. In één oogopslag kunt u precies zien of een apparaat of stuk gereedschap beschikbaar is en waar het zich bevindt.

Snel reageren
Als een project door wat voor omstandigheid dan ook anders loopt dan gepland, kunt u meteen zien wat dat voor consequenties heeft. Door daarop snel te reageren kunt u dreigende problemen afwenden, alvorens zij echte problemen worden. U behoudt de controle over de tijdlijnen en de middelen, waardoor u elk project van mijlpaal naar mijlpaal naar zijn einddatum loodst.
Navision Projecten in Detail
Wilt u meer weten over de module voor projecten?

• Basis projecten© dVision

Close Window