Topic: Personeel Resources Detail
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=341
Printed on: 10 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 02 March 2004 11:18:04
Message:

Resources

Basis Resources

Deze module levert de functionaliteit voor het bijhouden van resources en resourcetarieven. Deze modules onderkennen twee soorten resources, te weten mensen en machines. Met Basis Resources kunt u uw resources registreren en "verkopen": doorberekenen aan uw klanten. Aan elkaar gerelateerde resources kunnen in één resourcegroep worden samengevoegd, maar resourcebeheer per resource behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt resources inplannen in projecten. Hiervoor heeft u de module Basis Projecten en de submodule Budgetten/Voorcalculatie nodig.

Vereisten: Basis Financieel

Capaciteitsplanning

U gebruikt Capaciteitsplanning voor het plannen van resourcecapaciteit en om per resource verkoop- en verbruiksstatistieken te genereren, waarop onder andere de winstgevendheid wordt vermeld. U maakt een chronologische planning in een zelf gekozen combinatie van tijdvakken en uitvoeringsniveaus. Daarnaast kunt u ook de beschikbaarheid van uw resources meten. Het capaciteitsoverzicht geeft per resource informatie over de beschikbaarheid en beraamde kosten in offertes en orders.

Vereisten: Basis Resources

Meerdere kostprijzen

Wanneer u voor uw resources en resourcegroepen alternatieve kostprijzen hanteert, heeft u de submodule Meerdere kostprijzen nodig. Kostprijzen kunnen zowel vast als variabel zijn (in dit laatste geval kan er bovenop het vaste tarief een extra percentage of extra toeslag worden berekend). U kunt kostprijzen opgeven voor net zoveel werksoorten als u nodig heeft.

Vereisten: Basis Resources


© dVision

Close Window