Topic: Personeel
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=347
Printed on: 20 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 03 March 2004 11:46:39
Message:

Navision - Personeel

Accurate personeelsbestanden zijn essentieel voor iedere organisatie. Maar om effectief en efficiënt om te gaan met deze data, moet je in staat zijn deze te managen volgens de eigen specifieke organisatorische behoeften.

Onderhoud en beheer uitgebreide personeelsinformatie
De personeelskaart bevat een compleet overzicht voor iedere werknemer. De informatie behelst zowel de persoonsgebonden informatie als diverse (algemene) administratieve status codes. Een voorbeeld hiervan is een statuscode voor arbeidscontracten, welke gebruikt kunnen worden voor het toekennen van gestandaardiseerde contracten of werkniveaus. Een generieke statistische clustercode biedt u de mogelijkheid uw personeelsleden te categoriseren volgens diverse, zelf bepaalde, criteria.

Elke personeelskaart bevat een lijst met personeelskenmerken en –vaardigheden welke gerelateerd kunnen worden aan de benodigde, bijvoorbeeld een productieorder, toe te kennen taken. Dit stelt u in staat om de professionele vaardigheden in de vorm van certificaten, scholing of ervaring te administreren. Zo wilt u de personeelsleden die bijvoorbeeld goed en snel kunnen frasen inplannen op de frasemachine op het moment dat het druk is, zodat u optimaal van uw capaciteit gebruik kunt maken. Gedurende de rustigere tijden kunt u de minder ervaren werknemer inzetten om deze meer ervaring op te laten doen.

Beveiligen van vertrouwelijke informatie
De vertrouwelijke informatie van personeelsleden wordt in een aparte tabel in de database bijgehouden. Hierdoor is de personeelskaart met algemene informatie gemakkelijk toegankelijk voor de “normale” gebruiker zodat bijvoorbeeld gemakkelijk een telefoonnummer kan worden opgezocht, maar geldt er een striktere beveiliging voor de vertrouwelijke informatie. Hierbij kunt u denken aan de informatie betreffende de salarissen, verzekeringen, winstdeling of een netwerk inlogcode. Daarnaast kunt u bijhouden welke werknemer gebruik maakt en in het bezit is van waardevolle bedrijfseigendommen zoals een laptop, auto, credit cards of mobiele telefoons.

Definieer je eigen manier om ziekteverzuim te registreren
De geboden functionaliteit van Navision om ziekteverzuim te volgen, stelt u in staat om op uw eigen manier ziektecodes te creëren. Deze kunnen gebruikt worden om naast de statistische codes, afdelingscodes en projectcodes een multidimensionale rapportages te genereren met betrekking tot ziekteverzuim. Trends of patronen kunnen hierdoor gemakkelijk inzichtelijk worden gemaakt en snel worden toegewezen.

Voeg opmerkingen toe aan bestanden
Door de gehele personeelsmodule kunnen diverse opmerkingen worden bijgehouden zodat alle aspecten van de personeelsbestanden deugdelijk kunnen worden beheerd en vastgelegd. Opmerkingen kunnen, inclusief ziekteverzuim, kwalificaties, vaardigheden en vertrouwelijke informatie worden toegevoegd aan één of meerdere personeelskaarten.

Maak een keus uit vele rapportages
De module personeel biedt een verscheidenheid aan rapporten die uw personeelsbestanden inzichtelijk houden en bieden de mogelijkheid tot analyse. Personeelsoverzichten, labels, verzuim per werknemer of afdeling, verzuim met reden, verjaardagen en diverse statistische rapportages behoren tot de standaard mogelijkheden van Microsoft Business Solutions – Navsion.
Navision - Personeel in Detail
Wilt u meer weten over de module voor Personeel?

• Basis Personeel
• Resources© dVision

Close Window