Topic: Database uitbreiden
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=364
Printed on: 10 June 2023 Topic author: marleen
Posted on: 12 March 2004 14:44:20
Message:

Tijdens het aanmaken van nieuwe templates in Navision krijg ik een foutmelding dat de ruimte binnen mijn database uitgebreid moet worden.

Melding: onvoldoende ruimte in het geheugen van de database
Opties: opschonen, comprimeren of uitbreiden.

Hoe dit op te lossen?

Replies:


Reply author: JE
Replied on: 12 March 2004 16:11:35
Message:

Ga naar bestand-database-uitbreiden.
bepaal de nieuwe grootte van de database, en vul die in bij nieuwe grootte.
Klik op OK.

Database is uitgebreid.


Reply author: EB
Replied on: 12 March 2004 18:18:23
Message:

NB.
Dit is geen handeling voor een normale user. Dit mag alleen na overleg met dVision en zeer zeker pas na overleg intern met de beheerder.


Reply author: RB
Replied on: 30 March 2004 10:37:30
Message:

Gelukkig mogen alleen SUPER-Gebruikers (systeembeheerder) de database uitbreiden. Marleen is SUPER-gebruiker. Een gewone gebruiker zal dit nooit kunnen omdat hij de deze rechten niet heeft.


© dVision

Close Window