Topic: Binnenkort: Navision - Business Analytics
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=374
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 19 March 2004 12:11:43
Message:

Maart 2004

Business Analytics voor Microsoft Business Solutions – Navision

Business Analytics voor Microsoft Business Solutions – Navision helpt u beter inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoering, stelt u in staat sneller beslissingen te nemen en rust uw werknemers uit om bij te dragen aan de groei van uw organisatie.

Business Analytics op uw desktop
Business analytics verandert uw data snel en simpel in bedrijfskritieke informatie en is speciaal ontworpen voor het midden en kleinbedrijf. De analyse tool is eenvoudig te gebruiken en geeft u een beter inzicht en daarmee een verbeterde control voor uw gehele organisatie. Door gebruik te maken van Online Analytical Processing (OLAP) behorende bij Microsoft SQL Server 2000, organiseert business analytics alle aanwezige data in meerdere informatiepakketten, zogenaamde cubes. De gewenste informatie wordt door business analytics gepresenteerd op uw desktop door een op Microsoft Outlook gelijkende Grafical User interface (GUI). Deze gemakkelijk te gebruiken analyse tool maakt het mogelijk de informatie te bewerken en weer te geven zoals dat door u gewenst is.

De vooraf gedefinieerde functionaliteit in business analytics is verdeeld in hoofdgroepen. Dit zijn de groepen: Financiën, Verkoop, CRM, SCM en projecten. De implementatietijd wordt versneld doordat de bovenstaande groepen vanaf het begin automatisch worden geïnstalleerd. Hierdoor kan er direct een start worden gemaakt met het analyseren van de bedrijfsdata zodat deze kan worden omgezet in de benodigde, juiste informatie.

Verkrijg nauwkeurig en snel inzicht in uw bedrijf
In plaats van op de (overbelaste) ICT afdeling te wachten voor het genereren van een (verkoop) rapportage voor een specifiek product voor bijvoorbeeld een bepaalde regio, kunt u nu u eigen rapportage direct genereren. Hierdoor kunt u de resultaten van uw verkoopteam direct bekijken en hoeft u niet tot het einde van de maand te wachten. Op ieder moment van de dag bent u in staat op een eenvoudige manier, effectieve analytische views te genereren door gebruik te maken van de vooraf, met een op Outlook gelijkende vormgeving, gedefinieerde functionaliteit.

U beslist de diepte van de analyse zodat u beslist om een complete overview van uw organisatie te maken of specifieke (probleem-)gebieden wil analyseren. U kunt gebruik maken van een variëteit aan grafische weergave mogelijkheden zoals cirkel- en staafdiagrammen. Maar simpele tabellen of een weergave per regio, met een inbegrip van bijvoorbeeld een landkaart is natuurlijk ook mogelijk. De analytische schermen kunnen weergegeven worden zoals de gebruiker dat wenst en bevatten de informatie die de gebruiker wenst, op alle niveaus en op vele wijzen. Plaats de verkopen (visueel) naast de inkopen om de opbrengsten en kosten met elkaar te vergelijken. U stelt eenvoudig een analyse op, het gehele plaatje met willekeurige objecten kan hierbij worden weergegeven in één scherm.

Een ander efficiënte statistische tool is de mogelijkheid tot data mining. Deze kan aangeroepen worden middels de desktop met een simpele druk op de muis. Het geeft de onderliggende details weer in een boomstructuur en heeft het vermogen om intensive drill-downs te starten vanaf het hoogste niveau.

Alle gebruikt views kunnen opgeslagen worden voor toekomstig gebruik. Eenmaal gedefinieerd kan een standaard view ook gemakkelijk worden aangepast. Wanneer u op de criteria knop drukt (linkerkolom volgens “Outlook GUI”), kunt u door middel van de business analytics werkbalk criteria, zoals regio of product(groep) met één druk op de knop verwijderen of juist toevoegen. Met de schedule option kunt u, bijvoorbeeld voor het maandelijkse overleg, automatisch rapportages genereren. Deze rapportages kunt u natuurlijk ook direct (automatisch) distribueren door deze per e- mail naar de betreffende personen te sturen.

Verscherp u concurrentievoordeel door slimmer en sneller de juiste beslissingen te nemen.
Door de directe verbinding met de opgeslagen data in MBS Navison, stelt business analytics uw werknemers in staat op verschillende niveau’s binnen uw organisatie de juiste beslissingen te nemen gebaseerd op de juiste feiten.

Business analytics geeft u en uw medewerkers de mogelijkheid overviews te genereren en vergelijkingen te maken wanneer dit noodzakelijk mocht zijn. Het biedt de mogelijkheid direct trends en bedreigingen te signaleren zodat er actie ondernomen kan worden. De analytische weergaven maken het mogelijk uw ideeën met uw collega's te delen, uw argumenten voor het actieplan kracht bij te zetten en de gemaakte beslissingen te verantwoorden.

Laat alle medewerkers meewerken met aan het succes van uw organisatie
Elke medewerker is een expert op zijn of haar werkveld, hierdoor is het logisch dat zij zonder tussenkomst van “bovenaf” informatie kunnen interpreteren en analyseren welke van kritiek belang is voor het uitvoeren van hun taken. Business analytics is een praktische tool dat u en uw medewerkers in de gelegenheid stelt uitgebreide rapportages te maken, een taak die in het verleden veelal gereserveerd was voor de ICT specialisten. Dit spaart tijd, geld en geeft mensen de mogelijkheid onafhankelijk hun taken op de juiste manier uit te voeren.

Business analytics heeft een intuïtieve Outlook stijl (GUI) welke bekend en vertrouwd is voor veel gebruikers. De tijd benodigd voor leren werken met Business analytics zal hierdoor korter zijn dan bij andere soortgelijke nieuwe applicaties.

Om u vanaf de start zo productief mogelijk te laten zijn, wordt business analytics, zoals bovenstaand vermeld, geleverd met een vooraf gedefinieerde set aan functionaliteiten. Elke van de vijf cubes in het functionalteiten pakket heeft betrekking op een specifiek bedrijfsonderdeel welke verder aangepast kan worden aan uw wensen behoeften.

Uw systeembeheerder bepaald wie er toegang heeft tot welke informatie. Afhankelijk van de rol in de organisatie kan iedere werknemer toegang krijgen tot bepaalde of alle delen van de applicatie, natuurlijk kan ten alle tijden de toegang worden beperkt of uitgebreid.

De business analytics Web Viewer, speciaal voor internationaal opererende organisaties met werknemers op meerdere vestigingen, kan op iedere moment gebruikt worden om vanaf iedere locatie de bedrijfsinformatie te benaderen. Om de Business analytics web viewer te kunnen gebruiken heeft u enkel een web browser, zoals internet Explorer, en een internet verbinding nodig. Alle bestaande views, waar een gebruiker toegang toe heeft, kunnen worden bekeken en gebruikt.

De business analytics Web viewer wordt geleverd met efficiënte toegangscontrolemogelijkheden en uitgebreide beveiligingsfuncties die personeelsleden, klanten en leveranciers (beperkte) toegang verlenen tot (delen van) de applicatie.

Samenvatting
Business analytics is geïntegreerd in uw bestaande Microsoft Navision system waardoor u gebruik kan maken van de mogelijkheid uw bestaande dat volledig te benutten. De Data Transformation Services (DTS) verplaatst de gegevens vanuit de Navision database naar de SQL tabellen. De gevulde tabellen kunnen vervolgens met behulp van de andere DTS pakketten worden getransformeerd en gestructureerd naar multidimensionale cubes door gebruik te maken van de Microsoft SQL Server Analytics Services. Deze cubes vertegenwoordigen de vijf hoofdgroepen: Financiën, Verkoop, CRM, SCM en projecten. De gebruiker kan business analytics gebruiken als front end tool door gebruik te maken van deze cubes om binnen deze hoofdgroepen simpele en complexe queries te maken en te genereren.


© dVision

Close Window