Topic: Verlies van 6,6 miljard bij MKB
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=441
Printed on: 10 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 29 March 2004 14:51:12
Message:

Maart 2004(Ame Research, maart 2004)- Het Midden- en Kleinbedrijf verliest jaarlijks 6,6 miljard euro door ondoelmatige inzet van kapitaal en IT. Grote besparingen zijn mogelijk. De urgentie is bij bedrijven tot 100 werknemers het grootst.Welk bedrag is macro-economisch gemoeid met inefficiency als gevolg van onvoldoende automatisering in het Midden- en Kleinbedrijf? Het onderzoek van Ame Research beantwoordt deze vraag. Het gaat om 6,6 miljard euro voor MKB ondernemingen tot 100 werknemers. De noodzaak tot een inhaalslag is bij MKB bedrijven van 1 tot 100 werknemers groter dan bij bedrijven van 100 tot 200 werknemers.

Op microniveau kunnen MKB bedrijven bijna 600 miljoen euro renteverlies besparen door debiteuren terug te dringen naar 30 dagen en voorraden naar 10 dagen. Op het gebied van bestellen, betalen en ondersteunen van klanten via netwerken hebben vooral de MKB bedrijven tot 50 werknemers een forse achterstand op hun grotere en grote broers.

Met Microsoft Business Solutions - Navision en de add-on's van dVision kunnen de bovenstaande organisaties dergelijke inefficiŽntie en ineffectiviteit verminderen of zelfs voorkomen. Zo bieden wij, op basis van onze expertise op het gebied van complexe voorraden en Warehouse Management Systemen (WMS), een oplossing voor het verbeteren van de inzichtelijkheid van de voorraden. Een beter debiteurenbeleid wordt bewerkstelligd doordat u in staat bent de betalingstermijnen van de klant te controleren en hierop te reageren.

dVision biedt de klant een geÔntegreerde totaaloplossing. Naast de bovengemelde expertise met betrekking tot (complexe) voorraden, kunnen wij de Navision software zo aanpassen dat uw bedrijf efficiŽnter en effectiever wordt aangestuurd. Zo zal de Navision software u in staat stellen om degelijke voor- en nacalculaties te maken, efficiŽnt uw capaciteit in te plannen, onderhanden werk te registeren en alles tijdig te kunnen factureren (en te controleren).

Laat uw bedrijf niet ťťn van die bedrijven zijn die gezamenlijk jaarlijks 6,6 miljard Euro mislopen door ondoelmatige inzet van kapitaal en ICT. Met de Microsoft Business Solutions - Navision oplossing door dVision behoort dit tot het verleden!


© dVision

Close Window