Topic: April 2004
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=443
Printed on: 21 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 29 March 2004 14:54:23
Message:

Jaarlijks verlies van 6,6 miljard euro
Het Midden- en Kleinbedrijf verliest jaarlijks 6,6 miljard euro door ondoelmatige inzet van kapitaal en ICT. Grote besparingen zijn mogelijk. De urgentie is bij bedrijven tot 100 werknemers het grootst.

Klik hier voor meer informatie.


© dVision

Close Window