Topic: [MAG: Niet te scannen barcode op factuur/pakbon]
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=459
Printed on: 10 June 2023 Topic author: pattro
Posted on: 31 March 2004 15:24:47
Message:

Er komen barcodes voor op de factuur/pakbon die niet te scannen zijn. Dit komt doordat er een rechthoek (figuur) in de barcode staat.

Voorbeeld: VO084094, VO083608, VO077444

voorbeeld 13-4: VO084175 met VF170528


© dVision

Close Window