Topic: Februari 2001
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=51
Printed on: 29 March 2023 Topic author: CM
Posted on: 31 October 2002 11:06:58
Message:

NavisionDamgaard zet groei door
Door de recente fusie tussen Navision Software en Damgaard is één van de sterkste aanbieders van ERP- en e-businessoplossingen in de mid-market gecreëerd. De op 20 februari 2001 gepubliceerde halfjaarcijfers en de voorspoedig verlopende fusieactiviteiten bevestigen de sterke positie en een voortzetting van de groei van NavisionDamgaard.

Klik hier voor meer informatie.


© dVision

Close Window