Topic: [Vaartijdverklaring]
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=548
Printed on: 20 March 2023 Topic author: RB
Posted on: 05 May 2004 15:55:34
Message:

Marleen (klant): We willen graag een lijst die lijkt op de IMO-lijst maar dan als Vaartijdverklaring.

Replies:


Reply author: RB
Replied on: 13 May 2004 14:10:43
Message:

Opdracht wordt uitgevoerd.
verwachte opleverdatum vrijdag 14 mei 2004


Reply author: EB
Replied on: 13 May 2004 14:21:30
Message:

Status op "closed" gezet.


© dVision

Close Window