Topic: Verzamelfacturering
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=549
Printed on: 11 June 2023 Topic author: RB
Posted on: 05 May 2004 15:57:57
Message:

is het mogelijk een tweetal nieuwe kolommen in het scherm Geboekte ontvangsten te krijgen om te zien welke reeds zijn opgehaald in Verkoopfactuur ?

Replies:


Reply author: RB
Replied on: 06 May 2004 16:40:17
Message:

Ja, dat kan is verwerkt in opdracht TRF0262, status::klaar


© dVision

Close Window