Topic: Hoe kan ik een fob importeren in Navision
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=570
Printed on: 29 March 2023 Topic author: SK
Posted on: 12 May 2004 13:26:26
Message:

Klant: dVision heeft mij gisteren een fob gestuurd, hoe kan ik deze inlezen?

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 12 May 2004 13:58:44
Message:

Deze fob kan je als volgt importeren.

- Open de object designer (shift-F12).
- Kies linksboven de knop bestand.
- Kies de optie import.
- Ga naar de fob die ingelezen moet worden en selecteer open.
- Kies de optie open import worksheet.
- Klik replace all.
- Klik OK.

De objecten worden nu ingelezen.


© dVision

Close Window