Topic: Melding 'U heeft geen toegangsrechten'
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=573
Printed on: 09 June 2023 Topic author: SK
Posted on: 18 May 2004 10:03:30
Message:

Klant: In het bedrijf 812 heb ik geen rechten om de geboekte verkoopfacturen enz. te bekijken ik krijg hier dan de melding 'U heeft geen toegangsrechten'.

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 18 May 2004 10:14:31
Message:

Het mogen zien van de geboekte verkoopfacturen en ook posten hangt af van twee toegevoegde rollen, deze rollen zijn 'GEBOEKT ZIEN' en 'POSTEN ZIEN'. Bij het openen van b.v. de geboekte verkoopfactuur wordt hierop gecontroleerd of deze rollen voor de desbetreffende persoon aanwezig zijn, zoniet wordt de melding gegeven 'U heeft geen toegangsrechten'.

In jouw rollen waren de rol ID's 'GEBOEKT ZIEN' en 'POSTEN ZIEN' wel aanwezig maar was bij deze regels ook het bedrijf '812' ingevuld.

De controle bij b.v. de geboekte verkoopfacturen zoekt de rollen 'GEBOEKT ZIEN' en 'POSTEN ZIEN' met een lege waarde voor het veld bedrijf op.

Na het leegmaken van het veld bedrijf in de rollen bij de regels 'GEBOEKT ZIEN' en 'POSTEN ZIEN' is het probleem opgelost.


© dVision

Close Window