Topic: Augustus 2001
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62
Printed on: 09 June 2023 Topic author: CM
Posted on: 31 October 2002 14:14:15
Message:

Navision biedt universiteiten en hogescholen gratis applicatie-software
Navision heeft een samenwerkingsverband gesloten met Surfdiensten, leverancier van ICT-toepassingen en -pakketten aan onderwijsinstellingen. Surfdiensten gaat de volledig ge´ntegreerde ERP-pakketten van Navision leveren aan hogescholen en universiteiten ten behoeve van onderwijsactiviteiten. Momenteel maken al vijftien onderwijsinstellingen gebruik van de software van Navision. Door de samenwerking met Surfdiensten kan Navision haar producten breder beschikbaar stellen voor de onderwijsmarkt.

Klik hier voor het volledige bericht.


© dVision

Close Window