Topic: Juli 2004
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=623
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 09 July 2004 17:32:20
Message:

Belastingdienst gaat open met Xbrl
De ministeries van FinanciŽn en Justitie zijn gezamenlijk een projectgroep gestart om met behulp van de open standaard eXtensible Business Reporting Language (Xbrl) de administratieve lasten voor ondernemers te verlichten. Sinds versie 3.10 kan MBS Navision met deze standaard omgaan.

Klik hier voor meer informatie.


© dVision

Close Window