Topic: Prod.Uitbesteding boeken via uitbestedingsvoorstel
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=657
Printed on: 29 March 2023 Topic author: SK
Posted on: 17 September 2004 11:15:00
Message:

Klant:

Is het nadat ik via het uitbestedingsvoorstel een inkooporder aangemaakt heb en deze geboekt nog nodig om mijn output te boeken in het outputdagboek.

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 17 September 2004 11:17:34
Message:

Wanneer via het uitbestedingsvoorstel een inkooporder aangemaakt wordt voor een productieorder en deze inkooporder wordt geboekt is het niet nodig om nog een regel te boeken in het outputdagboek.

Ook het resterend aantal op de productieorderregel zal aangepast worden naar het aantal wat als uitbesteding in de inkooporder geboekt is.


© dVision

Close Window