Topic: 0% Financiering van MBS detail info (FAQ'S)
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=660
Printed on: 21 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 24 September 2004 14:43:45
Message:

september 2004

Total Solution Financing van Microsoft Capital Corporation

Wat is eigenlijk het product dat aangeboden wordt?
Total Solution Financing is een financieringsovereenkomst (lening) aan MBS klanten met een looptijd van 36, 48 of 60 maanden. De rentepercentages zijn vast gedurende de looptijd. De hoogte van de rente percentages zullen vastgesteld worden op basis van de aard van de financieringsovereenkomst zelf en de kredietwaardigheid van de klant. De software en hardware dienen als onderpand totdat de laatste betaling is verricht.

Wat is het rentepercentage bij een 36, 48 of 60 maanden financiering?
Er zullen concurrerende rentepercentages aangeboden worden aan klanten. Het rentepercentage zal ook afhankelijk zijn van de omvang het project en van de kredietwaardigheid van de klant.

Wanneer is Total Solution Financing beschikbaar in Nederland?
Deze dienst is beschikbaar in Nederland vanaf 6 oktober 2003 en kan alleen aangeboden worden via Microsoft Certified Business Solutions Partners zoals dVision.

Op welke manier heeft een klant toegang tot de financiering?
De gefinancierde oplossing kan alleen maar aangevraagd worden via een Microsoft Certified Business Solutions Partner. Microsoft Capital Corporation accepteert geen aanvraag die rechtstreeks van een klant komt, omdat alle Microsoft Business Solutions producten worden verkocht, geïmplementeerd en onderhouden door de partners.

Wat kan er precies worden gefinancierd?
Total Solution Financing van Microsoft Capital Corporation bestrijkt alle kosten van een Microsoft Business Solutions implementatie, De uiteindelijke condities zullen per aanvraag bepaald worden.

Opmerking:Microsoft Business Solutions software moet in de financieringsovereenkomst zitten om een aanvraag te kunnen verwerken.

Alle Microsoft Business Solutions software, inclusief alle edities (Retail Management, Small Business Manager, MS Customer Relationship Management, Microsoft Business Solutions -Navision®, Microsoft Business Solutions - Solomon, Microsoft Business Solutions - Great Plains® and Microsoft Business Solutions - Axapta®,) komt hiervoor in aanmerking.

Microsoft software producten vallen ook onder de regeling (bij voorbeeld, Office XP, SQL Server, Exchange, BizTalk® Server).

Financiering van geautoriseerde Microsoft Business Solutions ISV software, inclusief het eerste jaar ISV software onderhoud en upgrade, als onderdeel van de totaal oplossing, alsook financiering van software van derden, inclusief het eerste jaar onderhoud, valt ook onder dit programma.

Microsoft Certified Business Solutions Partner installatie, implementatie diensten, benodigde training en de hardware, nodig voor het implementatie traject, worden ook gefinancierd.

Achteraf extra software en de diensten, welke voldoen aan de bovengenoemde criteria kunnen ook ondergebracht worden in een bestaande financieringsovereenkomst. Krediet acceptatie zal wederom plaats vinden.

Hoort onderhoud er ook bij?
Ja, echter alleen onderhoud over het eerste jaar. Sowieso is het eerste jaar onderhoud verplicht, daarom kan dit onderdeel zijn van de financiering. De financiering van het eerste jaar onderhoud wordt berekend over de totale looptijd van de financieringsovereenkomst.

Wat is het minimum bedrag dat gefinancierd kan worden?
Het minimum bedrag van de initiële financieringsovereenkomst is € 10.000,00. De financieringsovereenkomst moet in ieder geval Microsoft Business Solutions software bevatten.

Minimum toevoegingen aan een bestaande financieringsovereenkomst zijn € 3.000,00.

Zijn betalingen vooraf vereist?
In zijn algemeenheid worden betalingen vooraf niet geëist.

Is het rente percentage vast of variabel?
Het rentepercentage is vast vanaf het begin tot aan het eind van de looptijd van de overeenkomst.

Wat zijn de eisen ten aanzien van onderpand?
De software en de hardware die onderdeel zijn van de financieringsovereenkomst zullen als onderpand dienen. Echter in sommige gevallen kan additionele onderpand worden geëist.

Is een kredietovereenkomst gelimiteerd?
Er bestaat geen limiet aan de hoogte van het te financieren project. Klanten kunnen ieder krediet aanvragen, benodigd is om de gehele oplossing te financieren.
Microsoft Capital Corporation, of haar vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om additionele informatie op te vragen bij iedere financieringsovereenkomst.

Hoe lang duurt het proces vanaf aanvraag tot goedkeuring?
Voor aanvragen van € 100.000,00 en minder, kunnen krediet beslissingen normalerwijs gecommuniceerd worden op dezelfde dag of de dag na de aanvraag. Houdt U echter wel rekening met het feit dat aanvragen van boven de € 50.000,00 vergezeld moeten zijn van de jaarrekeningen betreffende de laatste twee jaar. Aanvragen van boven de € 100,000,00 kunnen langer duren, afhankelijk van de omvang van de aanvraag.

Welke organisatie vertegenwoordigt Microsoft Capital Corporation?
De Lage Landen Technology Finance B.V. met het hoofdkantoor in Eindhoven is onderdeel van De Lage Landen International B.V.; een internationaal georiënteerde specialist op het gebied van verstrekking van financiën. De Lage Landen International B.V. is een 100 % dochteronderneming van de Rabobank Groep - een internationale bank met een balanstotaal van ruim € 320 miljard. Tot de Rabobank Groep behoren verder Interpolis, Robeco, Schretlen & Co., Effectenbank Stroeve, Gilde Investment Management en Rabo Vastgoed.

De Lage Landen heeft kantoren en joint ventures in 20 landen in Europe, Noord- en Zuid Amerika, Australia en New Zealand, De Lage Landen is gespecialiseerd in asset financing en vendor finance programma’s en biedt internationaal haar services en diensten aan, met een focus op de volgende sectoren: Agriculture and Food, Healthcare, ICT, Materials Handling and Construction, Office Equipment, Telecom, Transport en Outsourcing Services. De Lage Landen International B.V. heeft een balanstotaal van ruim € 11 miljard.

Hoe wordt het programma aangeboden door De Lage Landen Technology Finance B.V.?
Het Total Solution Financing programma zal onder de volgende naam naar de markt gecommuniceerd worden: Total Solution Financing van Microsoft Capital Corporation, een programma uitgevoerd door De Lage Landen Technology Finance.

Kan Total Solution Financing van Microsoft Capital Corporation alleen aangewend worden voor overeenkomsten met daarin Microsoft Business Solutions producten? Wat nu als de financieringsovereenkomst alleen gebaseerd is op "klassieke” Microsoft producten (Bijvoorbeeld: Bizztalk server, etc.) en niet op Microsoft Business Solutions producten (Bijvoorbeeld: Bizztalk server, etc.)?
Om financiering te kunnen krijgen voor een financieringsovereenkomst waarin geen Microsoft Business Solutions product is opgenomen is het noodzakelijk dat ten eerste de financieringsovereenkomst via een Microsoft Certified Business Solutions Partner wordt aangeboden en ten tweede dat de bewuste klant op dat moment al Microsoft Business Solutions software heeft. Als aan deze twee genoemde criteria is voldaan dan kan een financieringsovereenkomst Microsoft Business Solutions of andere substantiële Microsoft software bevatten.

Hoe wordt er gefactureerd?
De Lage Landen factureert de klant op maandelijkse basis. De eerste leasetermijn wordt gefactureerd op de eerste dag van de eerstvolgende maand na begin van de leaseperiode. De tweede en volgende leasetermijnen zijn steeds een maand later verschuldigd. Over de periode vanaf de datum van begin van de leaseperiode tot de eerste dag van de eerstvolgende maand is de klant een bedrag verschuldigd ter hoogte van [ééndertigste/ éénnegentigste] van de leasetermijn per dag, te voldoen op de vervaldag van de eerste leasetermijn.

Zijn de diensten inbegrepen in de aanbieding? Wat is specifiek uitgesloten?
Alle diensten – inclusief het eerste jaar onderhoud, implementatie, aanpassingen, training en andere implementatiediensten -- zijn inbegrepen in het programma. Geen dienst, software of hardware is specifiek uitgesloten van het programma, zolang genoemde onderdelen maar noodzakelijk zijn om een Microsoft Business Solutions oplossing van begin tot eind te implementeren.

Wie bezit de gefinancierde producten bij een financieringsaanbod?
Zoals gangbaar in de praktijk, het financieringsbedrijf bezit het onderpand op de producten gedurende de looptijd van de financieringsovereenkomst. Aan het eind van de looptijd, vindt eigendomsoverdracht plaats zonder additionele kosten.

Kunnen klanten hun bancaire kredieten, lease onderbrengen in Total Solution Financing van Microsoft Capital Corporation (bijvoorbeeld: door de lening van de bank uit te kopen)?
Neen.

Is Total Solutions Financing flexibel genoeg om gedurende de looptijd van het contract nieuwe produkten of diensten in onder te brengen?
De voorwaarden zijn eenvoudig van opzet en laten simpele veranderingen en toevoegingen toe. Additionele kredietgoedkeuring kan vereist zijn.

Wat gebeurt er als klanten niet tevreden zijn met de geleverde implementatie, die is gefinancierd?
Wij verwachten dat onze Microsoft Certified Business Solution Partners zoals dVision Automatiseringsbureau werken overeenkomstig onze methodologie en richtlijnen, zodat de klant tevreden is met waarde en service van de geleverde goederen en diensten, zowel tijdens en na het geleverde project.

Waarin onderscheidt Total Solution Financing van Microsoft Capital Corporation zich van andere concurrerende programma´s?
Het programma richt zich op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen die een oplossing willen verkrijgen, bestaande uit software, services en diensten en hardware. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat kleine en middelgrote bedrijven vaak moeilijkheden hebben om hetzij toegang te krijgen tot financiering, hetzij concurrerende tarieven te bedingen voor software en bijbehorende diensten.

Microsoft Capital Corporation.
Microsoft Capital Corporation is een Microsoft business unit die zich richt op de doelstelling om makkelijker Microsoft producten te kopen door middel van financiering. Microsoft Capital Corporation gaat partnerships aan met lokale financiële instellingen voor de operationele uitvoering.


© dVision

Close Window