Topic: Bank nog NLG en saldo komt niet overeen met grootb
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=671
Printed on: 20 March 2023 Topic author: SK
Posted on: 06 October 2004 10:21:05
Message:

Klant:

1. Er is nog een bank aanwezig met valutacode NLG hoe kan ik dit veranderen.

2. Het saldo van een bank komt niet overeen met de grootboekrekening.

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 06 October 2004 10:44:08
Message:

1. Nieuwe bankrekening aangemaakt met precies dezelfde gegevens als de NLG bank alleen zonder valutacode, het saldo van bank NLG afgeboekt en opgeboekt naar bank EUR.

2. Het saldo komt niet overeen omdat er direct op de grootboekrekening geboekt is. Deze boeking gecorrigeerd en plaats laten vinden in het bankboek, saldo van bank en saldo van grootboekrekening is weer gelijk.


© dVision

Close Window