Topic: Telebankieren
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=706
Printed on: 20 March 2023 Topic author: MV
Posted on: 25 October 2004 18:03:12
Message:

Vraag:
Bij het ophalen van posten bij telebankieren, krijg ik een foutmelding:

"Het teken komt niet overeen met de opstaande post"

Wat is hier de oorzaak van?

Replies:


Reply author: MV
Replied on: 25 October 2004 18:04:22
Message:

We hebben de foutmelding aangepast, zodat je kunt zien bij welke post de foutmelding ontstaat.

De melding duidt op een fout in de data.


© dVision

Close Window