Topic: [Microloon]
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=713
Printed on: 20 March 2023 Topic author: MV
Posted on: 01 November 2004 17:08:02
Message:

Vraag:

ik kan microloon niet inlezen in Navision. Hoe moet ik dit oplossen?

Replies:


Reply author: MV
Replied on: 01 November 2004 17:10:09
Message:

Bram,

we hebben het hier ook getest, Navision kan het bestand niet inlezen vanwege een grootboekrekening die niet bestaat. Je moet de grootboekrekening aanpassen in microloon voor deze post.

Ik hoop dat dit je probleem oplost.


© dVision

Close Window