Topic: Voorstelposten ophalen posten niet verzamelen
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=718
Printed on: 11 June 2023 Topic author: SK
Posted on: 08 November 2004 15:34:04
Message:

Klant:

Bij het ophalen van de voorstelposten zou ik graag willen dat de voorstelposten niet verzameld worden.

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 08 November 2004 15:34:58
Message:

Dit kan je bereiken door het vinkje "Posten verzamelen" in de transactiemodus tabel op nee te zetten.


© dVision

Close Window