Topic: Verkooporders van buitenlandse klanten importen
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=721
Printed on: 10 June 2023 Topic author: SK
Posted on: 09 November 2004 14:48:50
Message:

Klant:

Zou het mogelijk zijn om verkooporders van buitenlandse klanten te importeren in Navision.

Zo ja, kan je dan een opzet mailen van hoe het bestand eruit zou moeten zien?

Sommige klanten gebruiken eigen artikelnr.'s ze hebben dus niet de artikelnr.'s vanuit Navision, hoe kunnen we deze importeren?

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 09 November 2004 14:54:02
Message:

Voor klant eigen artikelnr.'s heeft Navision de tabel kruisverwijziging uitgevonden, hier kan je per artikel per klant/leverancier/barcode een alternatief artikelnr. opgeven. Deze zal wel aan jullie licentie toegevoegd moeten worden.

Hiervoor opdracht aangemaakt.

Ook offerte opgestuurd voor uitbreiding licentie met artikelkruisverwijzing.


© dVision

Close Window