Topic: Bedrijfsleven nog niet klaar voor General Food Law
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=764
Printed on: 20 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 24 January 2005 16:37:26
Message:

Bedrijfsleven nog niet klaar voor General Food Law

Sinds 1 januari 2005 is de General Food Law van kracht, maar bijna de helft van de Nederlandse groothandels en productiebedrijven is daar nog helemaal niet klaar voor. Blauw Research deed onderzoek in de levensmiddelensector en ontdekte dat zon 16 procent van de ondervraagde bedrijven nog niets heeft gedaan. Ze wachten rustig af hoe streng de controle op naleving zal zijn.

Ongeveer 32 procent is nog niet klaar, maar is wel van plan om veranderingen door te voeren. Zon 47 procent denkt voorbereid te zijn en 5 procent weet het eigenlijk niet. Volgens de nieuwe regelgeving is tracering en melding verplicht voor bedrijven die levensmiddelen en diervoeders produceren, verwerken, opslaan, vervoeren of distribueren. Als er bedorven, besmette of vervuilde levensmiddelen worden ontdekt, moet er binnen vier uur gerapporteerd kunnen worden aan de Voedsel en Waren Autoriteit. Het tijdig voedsel terug kunnen halen is van cruciaal voor de bedrijfsvoering van producenten. Denk maar eens in wat het kost om een productielijn stil te leggen en wat een langdurige calamiteit voor reputatieschade oplevert. Tracking en tracing staat of valt bij goede automatisering.

MBS Navision biedt sinds versie 3 standaard de mogelijkheid tot tracking & tracing. dVision heeft met haar gebruikersvriendelijke brancheoplossingen al sinds versie 2 de mogelijkheid tot tracking & tracing. Onze klanten voldoen dan ook al geruime tijd aan de eisen gesteld door wet- en regelgevingen zoals de Europese General Food Law, de nationale Kaderwet Diervoeders en de bovenwettelijke regelingen van het bedrijfsleven en de productschappen (zoals richtlijnen PVE, PDV en HACCP).


© dVision

Close Window