Topic: Verwijderen / terug zetten nummerreeks
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=772
Printed on: 29 March 2023 Topic author: annabell
Posted on: 18 February 2005 09:33:28
Message:

Gisteren hebben we de nummerreeks "VO" weer aangemaakt adhv het laatste nummer in de verkoop orders, maar hoe moeten we dit doen op het moment dat er net geboekt is en er geen verkoop orders meer zijn.
Ik vind het een beetje gevaarlijk als de nummerreeksen zomaar
verwijderd kunnen worden.
Nu was het onschuldig de nummerreeks verkooporders, maar straks
is het de nummerreeks dossiers of verkoop fakturen en dan zijn we verder van huis. Is er geen manier om dit te beveiligen, dat dit
niet zomaar verwijderd kan worden.

Replies:


Reply author: MV
Replied on: 18 February 2005 14:54:23
Message:

je moet bij de Rollen (Extra -> Beveiliging -> Rollen), de rechten op tabel 308 aanpassen. Je moet bij de rollen die recht tot deze tabel, de verwijderingsrechten (delete -> Yes) verwijderen.
De gebruikers kunnen dan wel een dossier verwijderen (alleen dossiers waar niet op is gefactureerd), maar kunnen de nummerreeks niet meer verwijderen.


© dVision

Close Window