Topic: Maart 2005
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=780
Printed on: 22 September 2021 Topic author: VS
Posted on: 03 March 2005 16:58:15
Message:

Matriks Doc 3 voor MBS Navision 4.00
Matriks Doc biedt de mogelijkheid Word en Excel sjablonen aan te roepen en de gecreŽerde documenten op te slaan in de Navision database. Daarbij kunnen tevens alle digitale bestanden zoals PDF, Faxen, gescande en office documenten worden gerelateerd aan de zaken waar ze betrekking op hebben zoals klanten, projecten en orders.


© dVision

Close Window