Topic: Maart 2005
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=785
Printed on: 29 March 2023 Topic author: VS
Posted on: 14 March 2005 11:21:23
Message:

Neem deel aan de gratis sessie over Navision voor Small Business
In samenwerking met Microsoft organiseert dVision op donderdag 24 maart en donderdag 14 april een informatiesessie over Navision voor Small Business. Tijdens deze sessie krijgt u in 2 uur een helder beeld van de mogelijkheden van Microsoft Navision voor uw organisatie.


© dVision

Close Window