Topic: Telebankieren betaalrun exporteren
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=794
Printed on: 10 June 2023 Topic author: SK
Posted on: 18 March 2005 16:54:01
Message:

Klant:

Normaal exporteer ik de betaalrun naar de A schijf en importeer ik het daar vandaan in de Rabobank.

Echter ik heb nu een nieuwe pc en die heeft geen A schijf meer.

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 18 March 2005 16:58:20
Message:

De directory waar het betaalrun bestandje opgeslagen wordt kan je opgeven bij.

Menu : Financieel
> Instellingen
>> Telebankieren
>>> Verzendprotocol
>>>> Veld : Standaard bestandsnamen

Nu staat er
- a:\c3bet%1.txt,a:\c3inc%1.txt
dit moet worden
- c:\temp\c3bet%1.txt,c:\temp\c3inc%1.txt

In het bankpakket moet je nu ook de nieuwe directory opgeven en je kan het bestandje gewoon weer importeren.


Reply author: SK
Replied on: 21 March 2005 15:27:37
Message:

Klant:

Bij het verwerken van de voorstelposten krijg ik een foutmelding dat de plaats niet is ingevuld.


Reply author: SK
Replied on: 21 March 2005 15:38:46
Message:

Op alle regels in het voorsteldagboek moet een plaats ingevuld zijn.

De kolom plaats kan je weergeven via kolommen weergeven.

In dit geval wordt de plaats bij de leverancier vandaan gehaald en tijdens het ophalen van de voorstelregels was de plaats bij de desbetreffende leverancier niet opgegeven.


© dVision

Close Window