Topic: Vast bedrijf openen d.m.v snelkoppeling
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=812
Printed on: 20 March 2023 Topic author: ME
Posted on: 02 May 2005 12:41:24
Message:

Het kan voorkomen, dat in een database meerdere bedrijven ingesteld zijn.
Om ervoor te zorgen dat iedere keer dat Navision opgestart wordt hetzelfde bedrijf geopend wordt, dient de snelkoppeling van Navision met een parameter uitgebreid worden.

Voorbeeld:
Databasenaam: database.fdb

Naam bedrijf 1: Administratie
Naam bedrijf 2: Productie

Standaard is de snelkoppeling naar de Navision database als volgt gedefinieerd:
"C:\Program Files\Navision\370\fin.exe"

Eerst dient de snelkoppeling uitgebreid te worden met de databasenaam, zodat iedere keer dezelfde database geopend wordt.
Hier voor dient achter het laatste aanhalingsteken (") een spatie en daarachter de tekst database="C:\Program Files\Navision\370\database.fdb" toegevoegd te worden.

Voor deze oplossing dient de standaard snelkoppeling gekopieerd te worden, zodat er twee snelkoppelingen zijn (één voor elk bedrijf).
Voeg nu achter het laatste aanhalingsteken (") van de snelkoppeling een komma en een spatie toe en de tekst company="Administratie" voor het eerste bedrijf.

Herhaal dit voor de tweede snelkoppeling alleen wordt hier company="Productie" achtergezet.

Snelkoppeling 1 is nu:
"C:\Program Files\Navision\370\fin.exe" database="C:\Program Files\Navision\370\database.fdb", company="Administratie"

Snelkoppeling 2 is nu:
"C:\Program Files\Navision\370\fin.exe" database="C:\Program Files\Navision\370\database.fdb", company="Productie"

Wanneer snelkoppeling 1 gebruikt wordt, wordt nu het bedrijf Administratie geopend.
Bij snelkoppeling 2 wordt nu het bedrijf Productie geopend.


© dVision

Close Window