Topic: Uitbesteding bij boeken inkooporder
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=818
Printed on: 29 March 2023 Topic author: SK
Posted on: 18 May 2005 14:15:46
Message:

Klant:

Wanneer ik een inkooporder vanuit het uitbestedingsvoorstel aanmaak en deze boek, wordt bij de productieorder de uitbestedingskosten aangepast.

Wanneer ik een inkooporder aanmaak op de normale manier (niet uitbestedingsvoorstel) en ik koppel hieraan de productieorder,
door de velden "Productienr." en "Productieregelnr." in te vullen, dan worden de uitbestedingskosten op de productieorder niet aangepast.

Hoe komt dit? en wat moet ik doen zodat dit wel gebeurd?

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 26 May 2005 16:03:06
Message:

Inkooporderregel

* Prod.-ordernr.
* Prod.-orderregelnr.
* Bew.-plannr.
* Bewerkingsnr.
* Afdelingsnr.
* Gereedgemeld
* Bew.-planreferentienr.

Bovenstaande velden worden automatisch gevuld bij het aanmaken van een inkooporder vanuit het uitbestedingsvoorstel. Maak je de inkooporder handmatig aan dan moet je ook de velden handmatig invullen.


© dVision

Close Window