Topic: Behandelposten worden dubbel gefactureerd
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=829
Printed on: 29 March 2023 Topic author: SK
Posted on: 01 June 2005 15:09:19
Message:

Klant:

Behandelposten worden dubbel gefactureerd zou je de geboekte verkoopfacturen : 50660 en 50591 na kunnen kijken.

Replies:


Reply author: SK
Replied on: 01 June 2005 15:20:18
Message:

Het dubbel factureren wordt veroorzaakt doordat de facturen gesplitst worden per maand.

Het invoeren van de behandelposten is sinds kort aangepast namelijk inkeuringsposten over verschillende maanden heen. Hiervoor is opdracht 216 aangemaakt en uitgevoerd.

Het factureren van de behandelposten is aangepast zodat met bovenstaande rekening gehouden wordt.


© dVision

Close Window