Topic: Navision 4.0 Service Pack 1
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=867
Printed on: 09 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 06 October 2005 15:14:14
Message:

De verbeteringen in Navision met Service Pack 1:

Microsoft Navision Medewerkers Portal
Service Pack 1 bevat onder meer de nieuwe Microsoft Navision
Medewerkers Portal. De Medewerkers Portal is een intranetoplossing die toegankelijk is met een internet-browser. Het maakt het mogelijk voor gebruikers om toegang tot relevante bedrijfsinformatie te krijgen, zonder dat zij getraind zijn
in Navision.

Dankzij de Medewerkers Portal is het eenvoudig voor uw medewerkers om toegang te krijgen tot belangrijke bedrijfsgegevens via uw bedrijfsintranet. Zij gebruiken Microsoft SharePoint - de intranetstandaard van Microsoft - om actuele bedrijfsgegevens in Microsoft Navision 4.0 te raadplegen en te wijzigen.

Werknemers zoals verkopers en inkopers die eventueel niet als gewone gebruikers dienen te worden ingesteld in Navision, willen wellicht wel toegang tot belangrijke informatie in uw systeem zodat zij:

- Snel real-time bedrijfsinformatie zoals facturen, klantgegevens en rapporten kunnen opvragen
- Gegevens kunnen wijzigen zodat deze onmiddelijk in uw bedrijfssysteem worden bijgewerkt
- Microsoft Office-documenten kunnen zien, wijzigen en delen

Eenvoudig op te zetten
Het opzetten van de Medewerkers Portal is in feite grotendeels een zaak van configureren. De Medewerkers Portal word standaard geleverd met Microsoft .NET gebaseerde web parts, en het is eenvoudig om de Microsoft Navision web parts 4.0 backend te configureren.

Klik hier voor de Medewerkers Portal Fact sheet.

Tijdbesparende kwaliteitsverbeteringen
In Service Pack 1 van Microsoft Business Solutions Navision zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd op het gebied van kostprijscalculaties, die de productiviteit van uw mederwerkers helpt verbeteren.

Verbetering:
De nog niet compleet gefactureerde inkopen van de standaard kostprijsvoorraad nu ook in het herwaarderingproces.

Hoe het tijd bespaart:
De gebruikers kunnen eenvoudiger en sneller kostprijsberekeningen voor gereed gemelde productie-orders uitvoeren.

Verbetering:
De bedragen voor onderhanden werk worden verwijderd zodra een productie-order gereed is gemeld.

Hoe het tijd bespaart:
De gefactureerde inkopen van de standaard kostprijsvoorraad kan worden meegenomen in het herwaarderingsproces.

Verbetering:
De mogelijkheid om de kostprijsinformatie in real-time bij te werken.

Hoe het tijd bespaart:
De gebruikers hoeven niet te wachten op de update via een batch job.

Laat uw planningsproces doorlopen
Naast de kostprijsverbeteringen maakt dit service pack het mogelijk om planning-jobs in “fault-tolerant mode”, uit te voeren zodat uw planning niet wordt onderbroken.

U kunt een leveringsplan maken, zelfs als aan sommige condities niet voldaan wordt. In plaats van stoppen met rekenen, maakt het systeem een foutenlog aan. De rest van het leveringsplan kan worden berekend en de meldingen in het log kunnen later worden opgelost.

Meer inzicht met kolommenbalans rapporten
In Navision 4.0 Service Pack 1 zijn diverse nieuwe financiële rapporten opgenomen die het inzicht in uw bedrijfsvoering verbeteren. Bovendien kunt u uit een aantal van deze rapporten gegevens exporteren naar Microsoft Excel.


© dVision

Close Window