Topic: November 2005
Printed from: dVision Internet - http://www.dvision.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=878
Printed on: 09 June 2023 Topic author: VS
Posted on: 23 November 2005 12:40:52
Message:

Nieuwe Medewerkster: Wilma van Raamsdonk
Zij zal zich voornamelijk gaan bezighouden met het snel afstemmen van externe vragen aan onze specialisten. Als dusdanig is zij in algemene zin uw directe aanspreekpunt binnen onze organisatie. In hechte samenwerking met onze deskundige projectleiders, consultants en programmeurs zal zij te allen tijde voor u bereikbaar zijn Ún blijven.


© dVision

Close Window